(0511) 66 32 69

سفید کردن دندان

مایلیم که دندان های شما بدر خشد

البسه باعث شیکی می شوند! دندان های درخشنده ی سفید قلب گشا می باشد.به شما اعتماد به نفس می دهد و نشان دهنده ی سلامتی و شادابی است

Bleaching

 سفید کردن حرفه ای دندانها  توسط دندانپزشک میباشد که در مطب ما انجام می شود

با این نوع درمان زردی و تیرگی در مینای و عاج دندان که بر اثر بیماری و تصادفات و درمان های پزشکی و نفوذ مواد رنگی(نیکوتین-شراب-قهوه-چای) ایجاد شده از بین برده می شود این نوع درمان در نزد ما شامل تمیز کردن حرفه ای دندانها که پس از آن ما می توانیم رنگ دندان شما و میزان سفید کردن را به طور اختصاصی با شما تعیین کنیم.ما لب ها و لثه شما را پوشش می دهیم تا ژل سفید کننده با اشعه واورای بنفش در مدت 15 دقیقه فعال شود.بسته به میزان لازم سفیدکنندی این عمل تکرار می شود.با این درمان می توانید ظرف حدود دو ساعت دندان های سفید خود را نشان دهید

چنانچه تمایل به سفید کردن دندان های خود دارید و یا در این مورد سوال دارید به ما تلفن بزنید یا از طریق اینترنتی با ما تماس بگیرید.با کمال میل برای کمک به شما آماده ایم

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren