(0511) 66 32 69

جایگزینی دندان

حتی با بهترین بهداشت دندان و کنترل های مرتب ممکن است که دندان شما به علت بیماری یا تصادفات از دست برود و این برای اشخاص زیادی اتفاق می افت و امروزه مشکل بزرگی نیست چرا که دندان پزشکی مدرن امکانات زیادی برای جایگزینی عرضه می کند مطب  روکش دندان -پل-پوروتز کامل یا ناکامل-ایمپلنت روش های ممکن برای جایگزینی دندان ها با زیبایی و عمل کافی  مناسب برای شخص شما می باشد در مطب جایگزین دندان از

 inlay

 یک سطح تا ایمپلنت را عرضه می کنیم.علاوه بر پل می توان پروتز کامل یا ناکامل را با ایمپلنت محکم کرد به طوری که سفت و با اطمینان در جای خود بماند به این وسیله تراشیدن دندان های مجاور و وصل کلاسیک لازم نمی باشد که این خود وسیله ای برای نگه داری دندان می باشد.واضح است که ما در یک مشاوره ی شخصی امکانات مختلف درمانی را معرفی می کنیم و میتوانیم با یکدیگر برای شما تصمیم بگیریم که کدام جایگزین بهترین است و شما خود را با آن بهتر احساس می کنید

کیفیت و راحتی در جایگزینی دندان البته به طور طبیعی یک سوال در مورد مخارج ان است.متاسفانه صندوق های بیمه ی بیماران در این موارد پوشش کامل نمی دهند و بهترین درمان بدون پرداخت هزینه اضافه ممکن نمی باشد

بدین منظور بیمه های اختصاصی دندان مناسب است که بیمه ی مختلف ان را عرضه می کند در هر صورت ما برای شما یک برنامه ی درمانی و شخصی همراه مخارج درمان عرضه می کنیم تا شما از مخارج درمان اگاه و در نهایت ارامش تصمیم خود را بگیرید

اگر شما مایل باشید ما می توانیم از طریق شرکت عرضه کننده یک پرداخت قسطی و با صرفه را به شما عرضه کنیم زیرا ما مایل نیستیم که لبخند زیبای شما غیر قابل پرداخت باشد

 

روکش دندان و پل

روکش ها جایگزین بافت از دست رفته ی دندان با یک زیبایی کافی هستند.انها ثابت بوده و باعث می شوند دندان هایی که اسیب دیده اند باقی بمانند و عمل کرد خود را انجام دهند.روکش دندان مانند یک کلاه روی دندان تراشیده شده مینشینند و شکل اولیه ی دندان و استقامت و فرم و عملکرد ان را بر میگرداند

روکش دندان در فرم های مختلف عرضه می شود

 

روکش فلزی با لایه ی کرامیک شامل یک پوشش فلزی است که روی ان با کرامیک به رنگ دندان شما پوشیده شده است.این روکش ها فلزی با پوشش کرامیک دارای استقامت بالا و با دوام هستند.از م ضرات آن می توان از نمای لبه ی فلزی ان در هنگام عقب نشینی لثه ذکر کرد .که برای جلوگیری از این در هنگام تراشیدن دندان از نوع تراش کتف مانند استفاده می شود.از مضرات آن می توان از عکس العمل الکتروشیمی نام برد که در موارد نا مناسب(گاز زدن بر روی کاغذ المینیومی) باعث احساس بدی می شود

در روکش تمام کرامیک از پوشش فلزی صرف نظر می شود.کرامیک با کیفیت و مستحکم دارای اپتیک و رنگ نوری مشابه با بافت دندان می باشد

روکش تمام کرامیک عاری از الرژی می باشد.کرامیک انعکاس رنگ دانه محیط را می دهد به طوری که روکش دندان در دندان های جلویی با دندان های مجاور تفاوتی نشان نمی دهد در گذر زمان رنگش تغییر نمی کند.روکش های تمام کرامیک سیمان نمی شوند بلکه با یک متد ادزیو مستقیم به سطح دندان وصل می شوند.انها به علت هدایت کم حرارت عکس العمل در مقابل حرارت را مانع می شوند.دندان سایی یا تناسب اشتباه دندان ها می تواند عمر روکش تمام کرامیک را کاهش دهد.درمان ان انالیز دقیق عمل فک ها(اختلال فک و جمجمه)در ردیف دندان ها و فک و مفصل فک است

Inlay کرامیکی

inlay دندان های فک نشانه ی جوانی و زیبایی است.این دلیل خوبی است که برای جایگزینی دندان از

 کرامیکی برای شما استفاده کنیم.دندانی که با این روش درمان می شود مانند یک دندان سالم به نظر می رسد. عبور نور از این ماده که مانند بافت طبیعی دندان است مسئول این اثر مثبت می باشد.همچنین الرژی  یا غیر قابل تحمل inlay بودن در

  کرامیکی وجود ندارد.برای همین برای بیماران با الرژی یا با عوارض غیر قابل تحمل مناسب است

ایمپانت

ایمپانت های دندانی عرضه کننده ی احساس طبیعی برای دهان شما هستند و بهترین راه حل برای جایگزینی دندان از هر نظر میباشند.اطلاعات بیشتر را در بخش ایمپانت دندان پیدا می کنید

 

Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren