(0511) 66 32 69

دندانپزشکی زیبایی، دندان مصنوعی، پیشگیری و فراتر از آن

ما در این کلینیک طیف کاملی از خدمات دندانپزشکی از پروفیلاکسی، درمان ریشه و جراحی فک تا دندانپزشکی زیبایی، ایمپلنت(کاشت) دندان و روش های مختلف سفید سازی دندان هارا پوشش می دهیم. شما تردید دارید یا بواسطه یک تجربه دردناک قبلی می‌ترسید؟ نگران نباشید! خود را با فراغ بال به ما بسپارید، زیرا ما با هر یک از بیماران خود همدردی می کنیم. اگر سوالی در مورد کلینیک دندانپزشکی ما دارید، می توانید با ما تماس تلفنی برقرار نمایید. با کمال حوصله پاسخگوی سوالات شما هستیم.

Natalija Mischke-Poliakova

دندانپزشک (زن)

Heiko Matthes

دندانپزشک (مرد)


Diese Website verwendet Cookies. Es kommt daher zu einer Ermittlung und Speicherung von Daten. Informationen zur Datenverarbeitung sowie zur Möglichkeit, dies abzulehnen, erhalten Sie in der Datenschutzerklärung.   Hier erfahrt ihr alles zum Datenschutz
Akzeptieren